" />

2

 

1 Hvem er vi Bliv medlem Bestyrelse Vedtægter Kalender Aktiviteter Links Kontakt
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1            
  KRONBORGSEMINAR

OKTOBER 2011

Kronborgseminar 2011

Torsdag den 27. oktober og fredag den 28. oktober 2011

Kronborgseminar 2011 om ”bæredygtig udvikling og drift af fredede og bevaringsværdige bygninger og bydele”. Seminariet henvender sig til kommunalpolitikere, styrelser, planlæggere, rådgivere museumsfolk, bevaringsforeninger og ejendomsinvestorer. Seminariet er bygget op over fem hovedindlæg og to fagsektioner. 

Hovedformålet med seminaret er at sætte fokus på vor fælles kulturarv og bygge bro mellem planlægning, erhvervsinteresser og bevaringsinteresser, samt støtte op omkring det nationale initiativ: ”Bygningskultur 2015”.

Seminaret holdes på Konventum Lo-skolens konferencecenter.
Det forløber over to dage, torsdag den 27. oktober og fredag den 28. oktober 2011.

H.K.H. Prins Joachim er protektor for Kronborgseminar 2011


PROGRAM

TORSDAG DEN 27. OKTOBER 2011

Kl. 12.00 
Frokost på Konventum for tilmeldte deltagere til seminaret

Kl. 13.00
Officiel åbning af seminaret på Konventum
Helsingørs Borgmester og protektor H.K.H. Prins Joachim
    
Birthe Iuel, præsident for Bygningskultur Danmark, er værtinde og mødeleder for eftermiddagens indlæg.

Kl. 13.30 
Hvad får man for 2 milliarder kulturarvskroner ?
Borgmester Johannes Hecht-Nielsen fortæller om den betydning det har haft for Helsingør kommune at engagere sig i bevaring af kulturarven.

Kl. 14.00
Hvordan og hvorfor startede Europa Nostra, Danmark, diskussionen om Kronborg og Verdensarven?
Fhv. formand for Europa Nostra, Danmark, Catharina Collet beretter om europæiske udviklingsopgaver vedrørende bevaring af fredede og bevaringsværdige offentlige kulturinstitutioner.
               
Kl. 14.30
Hvilken betydning har lokaliseringen for en virksomheds image?                                       
Direktør Franz Alig, Siemens Helsingør fremhæver den betydning det kan have for en virksomhed, at være lokaliseret i et kulturhistorisk miljø.                                     

Kl. 15.00
PAUSE

Kl. 15.30
Bygningskultur 2015.
Projektleder Helle Nysted Andersen fra Bygningskultur Danmark orienterer om det nationale initiativ, som er iværksat af Kulturarvsstyrelsen og Realdania

Kl. 16.00
Hvordan samarbejder stat og kommune omkring bevaringsopgaver?
Kulturejendomschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen, fortæller om nationale udviklingsopgaver og gennemgår eksempler på vellykkede bevaringsprojekter.
            
Kl. 16.30
Hvilken betydning har det at være på Verdensarvslisten?
Slotsforvalter Louise Rue Moos orienterer om de erfaringer Kronborg slot har gjort efter at slottet er optaget på UNESCO´s Verdensarvsliste.

Kl.17.00 
Fra sundtoldby over værftsby til kulturby.
Forhenværende programredaktør Piet van Deurs taler om Helsingør bys udvikling og beskriver samhørigheden mellem byens karakteristiske byarkitektur og de højt prioriterede bevaringsopgaver

PAUSE INDEN FESTMIDDAGEN

Kl.19.00     
Festmiddag på Konventum. Festtaler ved borgmester Johannes Hecht-Nielsen, Helsingør og forhenværende borgmester Knud Olsen, Skive.


FREDAG DEN 28. OKTOBER 2011

Kl. 8.00-9.00
Morgenmad og udtjekning fra værelserne.

Kl. 9.00-12.00
To parallelle sektoner
Birthe Iuel, præsident for Bygningskultur Danmark, er værtinde fredag formiddag.              

SEKTION 1:
Developers´ engagement og ejendomsadministration
Dirigent og mødeleder: Forhv. borgmester Knud Olsen, Skive

Arkitekt Kristian Isager indleder med synspunkter på behovet for sammenhænge i den moderne bypleje og supplerer med eksempler fra blandt andet Sukkertoppen i Valby samt eksempler fra Hamburg.
Bestyrelsesformand Holger Brogaard, Willy Lynggaard-Petersens fond, indleder en diskussion om developers´ engagement i bygningsbevaringsopgaver.

Pause

Tidligere minister Britta Schall Holberg, vil med udgangspunkt i egne erfaringer som ejer af en herregård, fremkomme med synspunkter og visioner på en mere dynamisk udvikling af by - og bygningskulturen. Helle Nysted Andersen fortæller om kulturarven som et aktiv i byfornyelsen og fremdrager eksempler på, at et strategisk arbejde med kulturarven bidrager til at forankre indsatsen og til at skabe social, kulturel og økonomisk udvikling i lokalområdet.
Advokat Jan Schøtt-Petersen, formand for Danske BOLIGadvokater, lægger op til en diskussion om ejernes administration og udvikling af private ejendomme.

SEKTION 2:
Hvordan udnyttes historiske bygningers kulturværdier i profilering
af egne produkter?   
Dirigent og mødeleder: MF. Mogens Jensen
      
Arkitekt, adj. professor Bue Beck, Aarhus Arkitektskolen Aarhus. Det offentlige skal vise vejen - nye tendenser indenfor bygningsbevaring i det 21. århundrede.
Direktør Jørgen Selmer, Søfartsmuseet i Helsingør, gennemgår et eksempel på avanceret satsning,i udbygning af nyt i gammelt oplæg. 
Jørgen Selmer vil herunder fortælle om BIG´s konkurrenceforslag og orientere om, hvordan søfartsmuseet er blevet indpasset i
den gamle tørdok. Byggepladsen besigtiges fredag eftermiddag.
Projektleder Frants Frandsen, Realdania Byg, gennemgår eksempler på udvikling af fredede og bevaringsværdige ejendomme som fonden har medvirket til i Danmark.

Pause

TV journalist Adrian Hughes, lægger op til diskussion over emnet:
”Hvordan kulturinstitutioner holdes oven vande, efter at nyhedens interesse har lagt sig?”
Findes der brugbare eksempler, der kan leve op til de politiske forventninger til institutionerne omkring driftsbevillinger og åbningstider.
Kulturudvalgsformand Malene Carmel, Helsingør Kommune supplerer med Helsingørs erfaringer om Verdensarv og Kulturværft, og fremsætter politiske teser om, hvordan private hjælpegrupper kan organiseres omkring kommunale kulturorganisationer.

Begge sektioner slutter kl. 12.00.

Kl. 12.00-13.00
Frokost

Kl. 13.15   
Busafgang fra Konventum til Helsingør
Guidet bustur til Vor Frue Kloster og Sct. Mariæ Kirke 
Oberst John Zilmer guider og fortæller om klostret og dens omdannelse til hovedsæde for Helsingør stiftsøvrighed, samt orienterer om kirken og de nyrestaurerede kalkmalerier og Buxtehudeorglet                  
                .
Kl. 14.00  
Orgelkoncert på Buxtehude-orglet i Sct. Mariæ kirke. (ca. 30 min.) Organist Søren Gleerup Hansen spiller orgelstykker af bl.a. Buxtehude. Efter orgelkoncerten går seminarets deltager til Kulturværftet

Kl. 14.40  
Besøg på Kulturværftet
Kulturudvalgsformand Malene Carmel fortæller og guider rundt i Kulturværftet og det nye bibliotek.  Herefter er der besigtigelse af arbejdspladsen for det nye Søfartsmusem..       
                                             
 Kl. 15.10  
Besøg på Kronborg.
Besigtigelsesturen starter ved modellen af Kronborg overfor Brohuset.                                
Turen slutter ved Krudthuset, hvor der fra Prinsessens bastion vil være udsigt over Kulturhavn Kronborg og byen Helsingør.

Kl. 15.45   
Bus retur til Konventum, hvor der vil være arrangeret fredagsbar, for deltagerne i seminaret Birthe Iuel, præsident for Bygningskultur Danmark, afslutter seminaret.Der tages forbehold for ændringer i programmet.

 

Download program som pdf

 
 

     
             
   
1 1 1 1 1 1 1
1