2

 

Hvem er vi Bliv medlem Bestyrelse Vedtægter Kalender Aktiviteter Links Kontakt
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1            
  SÅDAN MELDER DU DIG IND

Du sender en mail til info@helsingorbyogland.dk med angivelse af navn og adresse og ønske om at blive medlem. Du vil derefter få en velkomstmail med oplysninger om betalingskonto mv.
Kontingentet er 200 kr. årligt.

Velkommen til en aktiv og spændende forening, hvor du er med til at påvirke Helsingørs fremtid!


Som medlem får du
• invitationer til foreningens arrangementer
• bladet By og Land, som udgives af landsforeningen
og udkommer 4 gange om året
• rabat på produkter og bøger med relation til
bygnings- og landskabskultur – se aktuel oversigt
på foreningens hjemmeside
• mulighed for at møde andre, der deler din
interesse for by- og landsskabskultur og måske
bor i et bevaringsværdigt hus
• information om mulighed for tilskud til
bevaringsværdige bygninger
• mulighed for kontakt til fagfolk, der kan bistå
med oplysninger om traditionel håndværksskik
• et forum for at komme videre med dine ideer til
forbedring af by- og landskabskulturen
• en platform for indflydelse på udviklingen af de
fysiske omgivelser i dit lokalmiljø


Er det noget for dig?

Kan du lide din by, kan du se det fornuftige i at sikre de eksisterende kulturværdier, og vil du være med til at arbejde for at nyt indpasses i det eksisterende med omtanke og kvalitet – ja, så er By & land Helsingør
lige noget for dig.

Jo flere vi er, jo stærkere.
     
             
             
   
1 1 1 1 1 1 1
1